Ciljevi Udruge

Cilj Udruge je poboljšanje kvalitete života romske zajednice i razvoj društva uopće.
Područja djelovanja sukladno cilju Udruge

Područja djelovanja Udruge sukladno cilju Udruge su:

-demokratska politička kultura

-gospodarstvo

-kultura i umjetnost

-ljudska prava

-međunarodna suradnja

-obrazovanje, znanost i istraživanje

-socijalna djelatnost

– zaštita zdravlja

-ostala područja djelovanja

 

Djelatnosti kojima se ostvaruje cilj Udruge su:
-obrazovanje za demokratsko građanstvo

-promicanje nenasilja i izgradnja mira

-prevencija nasilja (prevencija nasilja među djecom i mladima, prevencija nasilja u obitelji, prevencija nasilja u vezama, ostale djelatnosti prevencije nasilja)

-volonterstvo (promicanje i razvoj volonterstva, djelatnost volonterskih centara, ostale djelatnosti volonterstva)

-promicanje društvene solidarnosti

-interkulturalni dijalog

-suzbijanje korupcije

-poticanje participativne demokracije/sudjelovanja građana u odlučivanju

-praćenje javnih politika i javno zagovaranje

-razvoj civilnoga društva

-razvoj lokalne zajednice

-inovatorstvo

-socijalno poduzetništvo

-izvedbene umjetnosti

-besplatna pravna pomoć

-pravo na pristup informacijama

-suzbijanje i zaštita od diskriminacije ( Ravnopravnost spolova, suzbijanje rasne diskriminacije, zaštita obitelji, zaštita prava djece, zaštita prava mladih, zaštita prava osoba s invaliditetom, zaštita prava osoba s mentalnom retardacijom, prava osoba starije životne dobi, zaštita prava beskućnika, zaštita prava spolnih i rodnih manjina)

-razvojna suradnja (demokratska tranzicija, mir i sigurnost, ljudska prava, obrazovanje, ravnopravnost spolova)

-međunarodna prijateljstva

-ostale djelatnosti međunarodne suradnje

-odgoj i obrazovanje (razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja, cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih, izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje, potpora obrazovanju djece i mladih s posebnim potrebama, odgoj i obrazovanje za aktivno sudjelovanje u razvoju demokratske kulture, odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje ljudskih prava, poticanje kreativnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanju, odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta, međunarodna suradnja i mobilnost u obrazovanju)

-ostale djelatnosti iz područja obrazovanja, znanosti i istraživanja

-socijalna pomoć i podrška (pomoć i podrška starijim osobama, pomoć i podrška osobama s invaliditetom, pomoć i podrška djeci, pomoć i podrška mladima, pomoć i podrška osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, pomoć i podrška nezaposlenima, pomoć i podrška obitelji, pomoć i podrška žrtvama obiteljskog nasilja, ostale djelatnosti socijalne pomoći i podrške)

-socijalne usluge

– preventivno djelovanje, unapređenje i zaštita zdravlja (prevencija zaraznih bolesti, prevencija i unapređenje zdravlja zubi, ostale djelatnosti preventivnog djelovanja, unapređenja i zaštite zdravlja)

-Udruga obavlja prijevoz za potrebe provedbe aktivnosti Udruge.