O nama

Udruga je osnovana u lipnju 2009. s ciljem poboljšanja kvalitete življenja Roma u Koprivničko-križevačkoj županiji. Od samog početka aktivnosti su bile usmjerene na stvaranje uvjeta  za uključivanje Roma u život lokalne zajednice. Aktivnostima smo željeli upoznati lokalnu vlast  i širu zajednicu na poštivanje zakona iz kojih su Romi često bili izuzeti. Desetljeće za uključivanje Roma 2005 – 2015 je jedan od najvažnijih dokumenata za romsku zajednicu u Republici Hrvatskoj, stoga je Udruga svojim aktivnostima od samog osnutka nastojala „natjerati“ lokalnu vlast na provedbu mjera iz tog važnog dokumenta. Prioritetna područja Dekade su obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvo i stanovanje, koje  Udruga nastoji osigurati za pripadnike romske populacije.

Udruga je svojim aktivnostima dokazala da može biti partner i nositelj aktivnosti u mnogim programima koje provodi u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Udruga ima svog predstavnika u Vijeću nacionalnih manjina Koprivničko-križevačke županije.

Udruga je inicirala potpisivanje Sporazuma o suradnji s jedinicama lokalne uprave i samouprave, institucijama, ustanovama, udrugama građana koje direktno ili indirektno skrbe o Romima koji je doprinio da potpisnici Sporazuma izvršavaju ono za što su se u Sporazumu obvezali.

Aktivnosti Udruge su utjecale i na donošenje ostalih lokalnih odluka i propisa vezani uz dobrobit romske populacije. Mnogim aktivnostima tzv. građanskim inicijativama koje je pokrenula Udruga  doprinijela je tome da se Romi sve više aktivno uključuju u sve sfere života u lokalnoj zajednici. Djelovanjem Udruge poboljšani su uvjeti  za obrazovanje romske djece, uključuju se u neke škole Romski pomagači, postoje i neki primjeri zapošljavanja Roma, a s općinama se dogovara da se uvjeti stanovanja poboljšavaju iz godine u godinu.

Udruga surađuje s drugim udrugama Roma u Koprivničko-križevačkoj županiji i srodnim udrugama na području cijele Republike Hrvatske.   Udruga surađuje i s ostalim udrugama građana u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Udruga sve aktivnosti, programe i projekte provodi  sukladno Statutu, Planu i programu rada te Financijskom planu prihoda i rashoda za tekuću godinu u suradnji sa  stručnim suradnicima kako bi kvaliteta istih bila što bolja na dobrobit direktnih korisnika –članova Udruge te lokalne zajednice u cjelini.

VIZIJA

Stvaranje sustava jednakih uvjeta i mogućnosti, poštivanje ljudskih prava, uvažavanje potreba i mogućnosti Roma, te poštivanje  dostojanstva Roma.

MISIJA

Aktivno okupljanje Roma radi promicanja i poticanja društvene skrbi,  zaštite zdravstvenih, socijalnih, humanitarnih i drugih interesa, te ispunjavanje punog i ravnopravnog uživanja svih ljudskih prava i očuvanja dostojanstva Roma.