Projekti u 2017. godini

 

1. Proslava Svjetskog dana Roma u 2017. godini u Koprivnici

2. Administrativne usluge za Rome iz Koprivnice i okolice

Udruga Roma Korak po Korak je uspješno završila projekt Administrativne usluge za Rome iz Koprivnice i okolice. Udruga je prijavila ovaj projekt u skladu s javnim pozivom za sufinanciranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Koprivnice za 2017. godinu. Ukupna vrijednost projekta bila je 26.330,68 kn, a Grad je odobrio 9.885,00 kn. Udruga je zaposlila administrativnu djelatnicu na pola radnog vremena u trajanju od 6 mjeseci, koja je pružala administrativne usluge slabo obrazovanim i neobrazovanim Romima iz Koprivnice i okolnih mjesta. Udruga Roma Korak po Korak je jedina udruga Roma u Koprivničko-križevačkoj županiji koja ima ured i obrazovane osobe (zaposlene i volontere) koje mogu pružati nužno potrebnu pomoć pripadnicima romske nacionalne manjine iz Koprivnice i okolice u njihovim svakodnevnim životnim prilikama. Te usluge pomoći obuhvaćaju prijava i odjava boravišta, ostvarivanje socijalnih prava, upis u srednju školu, ishođenje stipendije za učenike, pomoć oko ostvarivanja zdravstvenih prava, pomoć u vezi prekršajnih i sudskih postupaka, ostvarivanje jednokratne pomoći za socijalno ugrožene obitelji, pomoć oko imovinskopravnih odnosa, savjeti u vezi upisa djece u vrtić i sl. Oko 200 pripadnika romske nacionalne manjine je redovito koristilo navedene i/ili slične usluge. Često su dolazili Romi iz grada Đurđevca, iz općine Molve, općine Virje, općine Hlebine, općine Peteranec, općine Novigrad Podravski i općine Drnje. Zadovoljni korisnici administrativne usluge iz većeg dijela Županije i dalje redovito dolaze u ured Udruge po pomoć tako da očekujemo nastavak projekta u smislu pružanja administrativnih usluga Romima iz navedenog područja.

3. Projekt poljoprivredne djelatnosti Udruge Roma Korak po Korak

4. Izvaninstitucionalna pomoć učenicima Romima

5. Projekt ‘Romski vrtovi’