Naši partneri na projektima

Udruga Roma Korak po Korak je do sada imala slijedeće partnere na apliciranim projektima kao što je navedeno:

1.Koprivničko-križevačka županija (https://kckzz.hr/), partner kod apliciranog projekta Preserving Bayash language and culture in Hungary and Croatia.

2. Grad Koprivnica (http://koprivnica.hr/), partner kod Projekta poljoprivredne djelatnosti Udruge Roma Korak po Korak.

3. Općina Molve (http://molve.hr/), partner kod projekta Razvoj glazbene kulture Roma, tečaj violine za učenike romske nacionalne manjine.

4. Umjetnička škola Fortunat Pintarić (http://www.umjetnicka.net/), partner kod projekta Razvoj glazbene kulture Roma – nastavak.

5. PORA – Razvoj agencija Podravine i Prigorja (http://www.pora.com.hr/), kod projekta Društveno poduzetništvo za Rome.

6. HZZ, Ispostava Koprivnica, kod projekta ROMI ZA ROME, za uređenje romskih naselja – program zapošljavanja osobe romske nacionalnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji.

7. Udruga osoba s invaliditetom ,,Bolje sutra” grada Koprivnice (http://udruga-bolje-sutra.hr/), kod projekta ŠKOLA INFORMATIKE ZA MLADE ROME – informatička izobrazba mladih Roma iz Koprivničko-križevačke županije.

Partneri kod projekta (O)DRŽI KORAK: Obrazovanjem romske djece i mladih do održivog razvoja zajednice.

8. Osnovna škola Fran Koncelak Drnje

(http://os-fkoncelak-drnje.skole.hr/skola)

9. Osnovna škola ”Antun Nemčić Gostovinski” Koprivnica

(http://www.osang-kc.hr/)

10. Pučko otvoreno učilište ”Korak po korak”

(http://www.korakpokorak.hr/)

11. Knjižnica i čitaonica ”Fran Galović” Koprivnica

(http://www.knjiznica-koprivnica.hr/knjiznica/)

12. Koprivničko – križevačka županija

(https://kckzz.hr/)