OŠ „Braća Radić“ Koprivnica na proslavi dana Grada Koprivnice